கவிதை

கடவுளில்லை கடவுளில்லை கடவுள் என்பதில்லையே !

காலுக்கு செருப்பும் மில்லை கால் வயிற்றுக் கூழுக்கு வழியுமில்லை பாழுக் குழைத்தோ மடா - என் தோழனே பசையற்றுப் போனோமடா ! பாலின்றிப் பிள்ளை அழும் பட்டினியால்...

காதலித்துப் பார்

  கவி -- வைரமுத்து காதலித்துப் பார்! உன்னைச் சுற்றி ஒளிவட்டம் தோன்றும்… உலகம் அர்த்தப்படும்… ராத்திரியின் நீளம் விளங்கும்…. உனக்கும் கவிதை வரும்… கையெழுத்து அழகாகும்….....