இலங்கை கல்வியியலாளர் சேவை பரீட்சை 2020 வினாத்தாள் – 02

இலங்கை கல்வியியலாளர் சேவை பரீட்சை 2020 மாதிரி வினாத்தாள் PDF free download. SLTES paper.

SLTES – Sri Lanka Educators Service 2020 Examination Paper – 02

SLTES paper 2-1
SLTES paper 2-7
SLTES paper 2-8

PDF format – Download

இலங்கை கல்வியியலாளர் சேவை பரீட்சை 2020 மாதிரி வினாத்தாள்.


Posted

in

by

Tags: