அதிக விலைக்கு விற்றகப்பட்ட இணைய பெயர்கள்

இணையத்தை பயன்படுத்தி பல வழிகளில் நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்கலாம் அதில் ஒன்றுதான் இணைய பெயர்கள் அல்லது இணைய முகவரிகளை விற்பனை செய்வது ஆகும். இந்த பதிவில் இதுவரை காலமும் அதிக விலைக்கு விற்றகப்பட்ட இணைய பெயர்கள் பற்றிய தொகுப்பை நீங்கள் காணலாம்.

 1. CarInsurance.com — $49.7 million

 2. Insurance.com — $35.6 million

 3. VacationRentals.com — $35 million

 4. PrivateJet.com — $30.18 million

 5. Internet.com — $18 million

 6. 360.com — $17 million

 7. Insure.com — $16 million

 8. Fund.com — £9.99 million

 9. Sex.com — $14 million*

 10. Sex.com — $13 million

 11. Hotels.com — $11 million

 12. Porn.com — $9.5 million

 13. Shoes.com — $9 million

 14. Porno.com — $8.8 million

 15. Fb.com — $8.5 million

 16. We.com — $8 million

 17. Business.com — $7.5 million

 18. Diamond.com — $7.5 million

 19. Beer.com — $7 million

 20. Z.com — $6.8 million

 21. iCloud.com — $6 million

 22. Israel.com — $5.8 million

 23. Casino.com — $5.5 million

 24. Slots.com — $5.5 million

 25. Toys.com — $5.1 million

 26. Korea.com – $5 million 

 27. Clothes.com – $4.9 million

 28. Medicare.com – $4.8 million

 29. IG.com-  4.7 million

 30. GiftCard.com – $4 million 

 31. MI.com – 3.6 million 

 32. Candy.com – $3 million

 33. Shopping.de – $2.85 million 

 34. CreditCards.com – $2.75 million 

Source


Posted

in

by

Tags: