பாடல் வரிகள்

மன்னிப்பாயா மன்னிப்பாயா

வரிகள்:-தாமரை திரை படம் :-விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா   கடலினில் மீனாக இருந்தவள் நான் உனக்கென கரை தாண்டி வந்தவள் தான் துடித்திருந்தேன் தரையினிலே திரும்பிவிட்டேன் கடலிடமே ஒரு...

ஆஹா.. அடடா பெண்ணே உன் அழகில்

வரிகள்:-தாமரை திரை படம் :-விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா   ஆஹா.. அடடா  பெண்ணே உன் அழகில் நான் கண்ணை சிமிட்டவும் மறந்தேன் ஹேய் ஆனால் ஹேய் கண்டேன் ஹேய்...

விழி மூடி யோசித்தால் …

>வரிகள்:- ந.முத்துக்குமார் திரை படம் :-அயன் விழி மூடி யோசித்தால் அங்கேயும் வந்தாய் முன்னே முன்னேதனியாக பேசிடும் சந்தோஷம் தன்தாய் பெண்ணே பெண்ணேஅடி இது போல் மழை காலம் என் வாழ்வில்...

போகாதே போகாதே நீ இருந்தால்…

>வரிகள்:- ந.முத்துக்குமார் திரை படம்:- தீபாவளி போகாதே போகாதே நீ இருந்தால் நான் இருப்பேன்போகாதே போகாதே நீ பிரிந்தால் நான் இறப்பேன்உன்னோடு வாழ்ந்த காலங்கள் யாவும்கனவாய் என்னை முடுதடியரென்று நீயும் என்னை...

நெஞ்சே நெஞ்சே நீ எங்கே? ..

>வரிகள்:- வைரமுத்துதிரை படம் :-அயன் நெஞ்சே நெஞ்சே நீ எங்கே? நானும் அங்கே ..என் வாழ்வும் அங்கேஅன்பே அன்பே நான் இங்கே தேகம் இங்கேஎன் ஜீவன் எங்கே?என் நதியே என்...

நினைத்து நினைத்து பார்த்தேன் நெருங்கி விலகி நடந்தேன்

வரிகள்:- ந.முத்துக்குமார்  திரை படம் :- 7G ரெயின்போ காலனி   நினைத்து நினைத்து பார்த்தேன் நெருங்கி விலகி நடந்தேன் உன்னால்தானே நானே வாழ்கிறேன் ஓ.... உன்னில்...